sport 0Testnevelés letölthető igazolásminta:

https://drive.google.com/file/d/0B9ayT2invsf3dm1oa0lZdi00YmRzV3dGUGZVeVhNNTFISE44/view?usp=sharing

Tájékoztatás a mindennapos testneveléssel kapcsolatos szabályokról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27.§ (11) bekezdésében foglaltak szerint a mindennapos testnevelés heti öt órájából legfeljebb két óra váltható ki:

  • versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,
  • továbbá egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján – amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik – az egyesület által kiállított igazolással.

A mindennapos testnevelés +2 órájáról való felmentéssel kapcsolatos tudnivalók:

1.  A „TS” jelölésű testnevelés óráról az a tanuló kérhet felmentést, aki az erre a célra rendszeresített, hiánytalanul kitöltött nyomtatvány benyújtásával ezt kéri.

2.  A nyomtatvány beadási határideje: 2019. szeptember 20. (A saját testnevelő tanárnak)

3. A kérelmet a szülőnek láttamoznia

4. A kérelem elbírálásáig a tanuló köteles a mindennapos testnevelés minden tanóráján részt venni.

5. A felmentés egy félévre érvényes.

6. A tanuló, illetve a szülő a tanulónak az iskolán kívüli sporttevékenységében beálló változást (különösen egyesületi tagság vagy a sportszerződés megszűnését, illetve a versenyengedély érvénytelenségét) köteles az iskolának hivatalosan, írásban bejelenteni.

Testnevelés munkaközösség

Bemutatkozó videó

Sítábor 2016 videó