Aktuális hírek

Aktuális

Kedves Látogató!

 

Honlapunk átköltözött a

https://www.moricz-bp.hu/

címre.

 

Friss híreinkkel ott várjuk!

 

ECL vizsgaidőpontok 2020/2021 tanév
ANGOL NYELVBŐL

2020. Októberi vizsgaidőszak:

október 2. – B1, C1 szint

október 3. – B2 szint

Jelentkezési határidő: szeptember 3. csütörtök
Pótjelentkezés: 2020. szeptember 15.


2020. DecemberI vizsgaidőszak:

december 4. – A2, B1, C1 szint
december 5. – B2 szint

Jelentkezési határidő: november 5. csütörtök

2021. Februári vizsgaidőszak
február 5. – B1, C1 szint
február 6. – B2 szint
Jelentkezési határidő: január 13. hétfő


2021, Áprilisi vizsgaidőszak 
április 9. – B1, C1 szint
április 10. – B2 szint
Jelentkezési határidő: március 11. csütörtök

JELENTKEZÉS KIZÁRÓLAG ONLINE A www.ecl.hu oldalon keresztül. Minden további információ szintén az ECL nyelvvizsga hivatalos honlapján található.


Bereczki Réka

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14KrxPgABy8iW0TYKhixDIo9Wh6r0XC6G3Z3XRFStuJo/edit?usp=sharing

 

A Máltai játszóterek a szokott rendben várják a közösségi szolgálatos diákokat.

A diákok be tudják írni magukat, ha szeretnének menni.
 

Iskolánknak 200 feletti fogadó intézménnyel van megállapodása. A közösségi szolgálat aktuálisan végezhető feladatairól a porta melletti táblán lehet tájékozódni. Az iskolához beérkezett felhívásokat az érintett osztályoknak is eljuttatjuk az osztályfőnökökön keresztül.

 2020.07.17-én frissítve

https://drive.google.com/file/d/1vZn2jGnphURnyinj_gqK4p5XCRZuiXTt/view?usp=sharing

Tudnivalók:

Javító- és osztályozóvizsgák időpontjai:

2020. 08. 24. hétfő 10:00-tól írásbeli vizsgák,

2020. 08. 24. 12:00-tól szóbeli vizsgák, külön beosztás szerint

Tanévnyitó: 2020. 09. 01. kedd 8:00 óra

Megjelenés egyenruhában 7:45-kor az osztályteremben.

 

NYÁRI ÜGYELETI NAPOK:

 

  1. JÚLIUS 8.: 8.00-12.00
  1. JÚLIUS 22.: 8.00-12.00
  1. AUGUSZTUS 5.: 8.00-12.00
  1. AUGUSZTUS 19.: 8.00-12.00

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatjuk, hogy Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata az iskolai gyermekétkeztetés nyilvántartására, megrendelésére, lemondására és számlázására a https://www.bp2.imenza.hu internetes oldalon elérhető iMenza online rendszert biztosítja.

A korábbi gyakorlat szerint a közétkeztetés megrendelése és a számlázás a tanévkezdést megelőzően leadott, étkeztetés igénybe vételére tett (papír alapú) szándéknyilatkozat, valamint az iMenza rendszerhez történő hozzáférés biztosításához megadott (papír alapú) hozzájáruló nyilatkozat alapján történt.

A koronavírus okozta járványhelyzet miatt a papír alapú nyilatkozatok helyett online felületen tesszük lehetővé a szolgáltatás megrendelését és az ehhez szükséges regisztrációt.

Kérjük, hogy a www.bp2.imenza.hu oldalon az „ÚJ TANULÓK BEIRATKOZÁSA AZ ÉTKEZTETÉSI RENDSZERBE” adatlapot szíveskedjenek kitölteni.

A beiratkozási felületen található „Hozzájáruló nyilatkozat”-ot szíveskedjenek kitölteni, aláírni, és annak elektronikus (beszkennelt vagy lefotózott) példányát elektronikus levélben részünkre eljuttatni.

Kérjük, hogy a kitöltött hozzájáruló nyilatkozat eredeti aláírással ellátott példányát feltétlenül őrizze meg, és legkésőbb a tanítás első napján az iskola titkárságára, illetve a névjegyben szereplő Irodánk címére szíveskedjen személyesen behozni vagy postán feladni.

Kedvezményre való jogosultság igénybevétele esetén a 8. sz. mellékletet a megfelelő igazolásokkal, határozatokkal (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; tartósan beteg, vagy fogyatékos; családjában három, vagy több gyermeket nevelnek; nevelésbe vett) szíveskedjen az adatlap kitöltésével egyidejűleg az iskola titkárságára eljuttatni. (E-mail formájában is eljuttathatja az iskolája titkárságára, de az eredeti példányokat legkésőbb a tanítás első napján le kell adni az iskolában.)

Speciális étkezési igény esetén érvényes szakorvosi (endokrinológus, allergológus, diabetológus, gasztroenteorológus) igazolást kérünk csatolni /diéta javaslat/ és e-mailben eljuttatni a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.-nek.

Esetleges kérdéseik esetén készséggel állnak rendelkezésükre munkatársaink az alábbi telefonszámainkon, aszerint, hogy gyermekük melyik intézményhez tartozik.

Együttműködésüket megköszönve, a gyermekeknek tartalmas nyári szünetet, és mindenkinek jó egészséget és szerencsés iskolakezdést kívánunk:

Read more ...

A nemzeti összetartozás napja – a 2010. évi XLV. törvénybe foglalt hivatalos nevén: Nemzeti Összetartozás Napja – az 1920-as trianoni diktátum aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap, melyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe az Országgyűlés.

Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította:
„a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

Read more ...
Kedves Végzős Diákjaink! 
Fogadjátok szeretettel ezt a kis megemlékezést ballagásotok alkalmából.

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány a köznevelési intézményekben új munkarend bevezetéséről döntött (1102/2020. (III.14.) Kormány határozat), ez új oktatási forma kialakítását jelenti (3/2020. (III.14.) EMMI határozat az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről).

2020. március 16. napjától a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása.

A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat támogatása és ellenőrzése a pedagógusok és a tanulók között online vagy egyéb, személyes találkozást nem igénylő formában történik. Az új módszertani keretben folyó tanítás – tanulás alkalmas kell, hogy legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére. Így lesz érvényes a tanévünk.

A tantermen kívüli munkarend időtartama nem tanítási szünet! A cél elérése, a járvány megszüntetése, hatásának enyhítése érdekében a tanulók kerüljék a csoportos találkozásokat, közös programokat.

Amennyiben a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet huzamosabban fennmarad, az érettségi vizsgákkal kapcsolatban az EMMI további részletes tájékoztatást ad. Jelenlegi álláspont szerint a felkészítő munka eredményességét az új munkarend nem befolyásolja.

A tanulók az iskolában maradt személyes taneszközeikért a következő beosztás szerint jöhetnek be:

Március 16. hétfő

     

8 órától 9 óráig

12.a

12.b

12.c

9 órától 10 óráig

12.d

12. e

11.a

10 órától 11 óráig

11.b

11.c

11.d

11 órától 12 óráig

11.e

10.a

10.b

12 órától 13 óráig

10.c

10.d

10.e

 

Március 17. kedd

       

8 órától 9 óráig

7.a

7.b

8.a

8.b

9 órától 10 óráig

9.a

9.b

9.ny

 

10 órától 11 óráig

9.c

9.d

9.e

 

Az online oktatásra történő átállás szervezése időt vesz igénybe, beindulása március 18-án kezdődik. Kérjük, hogy addig a tanulók készítsék el a már feladott házi feladatokat, és tanulják meg a kijelölt leckéket.

Tájékoztatást az iskolai honlapon, a KRÉTA naplóban, valamint az osztályfőnöktől kapnak.

Az új munkarendben történő működés esetleges nehézségeit, kérem, viseljék türelemmel és megértéssel!

Továbbra is számítok együttműködésükre!

Üdvözlettel

Farkas Barnabásné

intézményvezető

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a korona-vírus terjedésének megelőzése érdekében iskolánkban a következő intézkedések történtek:

  • A mosdókba további kézmosószappan-adagolók kerültek felhelyezésre.
  • Az adagolókat fertőtlenítő hatású HOSPI SEPT (Hatásspektrum: baktericid MRSA, fungicid, virucid, tuberkolicid) oldattal töltöttük fel.
  • Minden kézmosó helyiségben elhelyeztük a helyes kézmosást bemutató ábrasort.
  • Az osztályfőnöki órákon a tanárok kiemelten foglalkoznak a higiéniás szabályok betartásával. Minden osztályban levetítjük a megelőzésről és a helyes kézmosásról szóló videókat, melyeket a https://koronavirus.gov.hu/megelozes linken érhetnek el.
  • A március 15-i ünnepélyt a tanulók a saját osztálytermükben projektoros kivetítéssel fogják megtekinteni. Kérjük, hogy a diákok a műsort egyenruhában nézzék végig!

Kérjük a kedves Szülőket, hogy csak a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalon (https://koronavirus.gov.hu) szereplő információkat vegyék figyelembe.

Kérjük, hogy azok, akik bármilyen módon kapcsolatba kerülhettek fertőzött személlyel itthon vagy külföldi tartózkodásuk során, ne jöjjenek be az iskolába, maradjanak otthon és haladéktalanul hívják fel telefonon a háziorvosukat, és kövessék az ő utasításait, ezen kívül más teendőjük nincsen.

Amennyiben a kialakult helyzettel kapcsolatban bármilyen változás történik, a honlapon tesszük közzé.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Üdvözlettel:

Farkas Barnabásné

intézményvezető

Budapest, 2020. március 11.

Kedves érdekődő Szülők!

 
A 2020-2021 tanév hit és erkölcstan oktatásáról szóló szülői tájékoztatót március 12-én csütörtökön 17.00 órakor tartjuk a 334-es teremben.
Várjuk a mostani hetedik évfolyam érdeklődő szüleit és az egyházak képviselőit!
 
Farkas Barnabásné
igazgató
 
 
 
 

Tájékoztató ECDL vizsgázó diákok részére az e-vizsgakártya és e-bizonyítvány bevezetéséről

"Kedves Vizsgázó!

Arról szeretnénk tájékoztatni Téged, hogy 2020. február 1-től az ECDL vizsgarendszerben bevezetésre kerülnek az elektronikus dokumentumok, amelyek a papír alapú vizsgakártyát és bizonyítványt váltják fel.

A mai, digitális korunkban már természetes, hogy minden iskolában használnak e-naplót, e-ellenőrzőt is, így bizonyára az e-vizsgakártya és e-bizonyítvány sem lesz újdonság a számodra."

 Miért jó az e-vizsgakártya és az e-bizonyítvány?  Kattints a részletekhez!

Read more ...

Filharmónia koncert az aulában a  7-8-9. évfolyamok részvételével.

A 45 perces előadás alatt közel 20 db népi hangszer kerül bemutatásra.

Szó esik a népzenegyűjtésről, a népzene és a komolyzene kapcsolatáról. Ismertetik a hangszerek történeti hátterét és egymáshoz való viszonyával. Az előadáson sorra veszik azokat a népzenei hagyományokat, amelyekhez konkrét hangszerek vagy hangszeregyüttesek kötődnek (pl. regölés, betlehemes, tavaszvárás).
Mindezt egy intenzív, humoros és magas színvonalú produkció keretein belül.

Köszönjük a fellépőknek!

Sajnálattal értesítünk Mindenkit, hogy idén a Móricz-bál elmarad.

A megváltott jegyek az iskolatitkárságon visszaválthatók.

Bízunk benne, hogy a következő tanévek valamelyikében lesz még alkalmunk a bál megrendezésére.

Tisztelettel és üdvözlettel:

A szervezők

Iskolánk az idén is megrendezi az ECL nyelvi versenyt angol és német nyelvből.

A verseny mintegy próbavizsgának is tekinthető azok számára, akik a közeljövőben szeretnék letenni az ECL nemzetközi nyelvvizsgát, mert feladatai megegyeznek az ECL nyelvvizsga feladataival.

Két kategóriában: középfokú (B2 szintű), illetve felsőfokú (C1 szintű) követelményrendszer szerint versenyeznek a fiatalok. Mindegyik kategóriában hallott és olvasott szövegértési, valamint fogalmazási feladatok megoldása.

A verseny időpontja: 2020. február 14. délelőtt; Helye: Móricz Zsigmond Gimnázium

Nevezési díj: 2500 Ft

Nevezési határidő: 2020. január 24.

Jelentkezés: csak online lehet és a nevezési díjat egy számlaszámra kell befizetni.

Érdeklődni lehet az angoltanároknál és a 342-es igazgatóhelyettesi irodában Horváth Andrea tanárnőnél.

Negyeliczky Barna Brúnó
9e
osztályos tanulónk elnyerte az
Élen a tanulásban, élen a sportban fővárosi polgármesteri díjat

Gratulálunk!