logoPDF megnyitása, letöltése:

https://drive.google.com/file/d/1AAYtR8jeqod-biP-bxxxpel-p-2L1UtA/view?usp=sharing

 

TÁJÉKOZTATÓ

A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL

ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775

 A Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium a 2019/2020-as tanévben öt osztályt indít:

 • két 6 évfolyamos:
  • egy osztály természettudományi (0001-es kód);
  • egy osztály társadalomtudományi (0002-es kód)
 • két 4 évfolyamos:
  • egyik osztály reál
   • fele emelt szintű matematika profil (0003-as kód);
   • fele emelt szintű természettudományi profil (0004-es kód),
  • másik osztály humán:
   • fele emelt szintű történelem profil (0005-ös kód);
   • fele emelt szintű angol profil (0006-os kód)
 • egy 1+4 évfolyamos nyelvi előkészítő:
  • fél osztály angol (0007-es kód);
  • fél osztály spanyol (0008-as kód)

2018.

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A FELVÉTELI VIZSGÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKRÓL

 

 

 

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA

6

ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSI FORMA

4

ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSI FORMA

1+4

ÉVFOLYAMOS NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ

Központi írásbeli felvételi vizsga

Az Oktatási Hivatal által egységes követelmények szerint összeállított,

központi feladatlap

Az írásbeli vizsgára jelentkezés módja

A kitöltött „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” benyújtása iskolánkba.

Ez csak a központi írásbeli vizsgára való jelentkezés!

Az írásbeli vizsgára jelentkezés határideje

 

2018. december 7. (péntek) 15.00 óra

Az írásbeli felvételi vizsga időpontja

2019. január 19. (szombat) 10.00 óra

Megjelenés: 9.30

Az írásbeli felvételi vizsga helyszíne

Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium 1025 Budapest, Törökvész út 48-54.

Mért kompetenciák

magyar nyelvi és matematikai kompetenciák

Az írásbeli vizsga időtartama

 

45 – 45 perc

 

Felszerelés az írásbeli felvételi vizsgán

Kék vagy fekete tintával író (nem radírozható) toll, vonalzó, körző, szögmérő és (kizárólag rajzok készítéséhez) ceruza, radír.

Egyéb segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

 

Szükséges iratok

Személyazonosításra alkalmas igazolvány:

diákigazolvány v. személyi igazolvány

 

Pótló központi írásbeli vizsga időpontja, helyszíne, lehetősége

2019. január 24. (csütörtök) 14.00 óra

Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium

Csak azoknak, akik alapos ok miatt nem tudtak részt venni az előző vizsgán.

Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók

kedvezményei az írásbeli felvételi vizsgán

A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához.

 

Kijavított dolgozatok

megtekintése és az Értékelő lapok átvétele

2019. január 25. (péntek) 8.00-16.00 óra között a 7. évfolyam számára Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnáziumban

 

2019. január 28. (hétfő) 8.00-16.00 óra között a 9. évfolyam számára Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnáziumban

 

 

 

SZÓBELI VIZSGA

6

ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSI FORMA

4

ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSI FORMA

1+4

ÉVFOLYAMOS NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ

Az iskolákba történő jelentkezés módja

Egyénileg1

Az általános iskolán keresztül

Az iskolánkba történő jelentkezés határideje

2019. február 18. (hétfő)

A jelentkezéshez csatolandó dokumentumok

A központi írásbeli felvételi vizsga Értékelő lapja vagy annak másolata

(ha nem az iskolánkban írta)

A szóbeli vizsgára a

 

behívottak névsorának és

2019. február 26-án, (kedd) a portával szembeni iskolai hirdetőtáblán,

pontos beosztásának

valamint az iskola honlapján lehet megtekinteni

megtekintése

 

A szóbeli felvételi vizsga időpontja

2019. március 4. (hétfő) 8.00-17.00

További időpontok azoknak, akik nem tudtak részt venni az első vizsganapon: 2019. március 7., ill. március 11. 14.30 órától

A szóbeli felvételi vizsga helyszíne

Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium 1025 Budapest, Törökvész út 48-54.

 

 

Szóbeli felvételi vizsga követelményei

A vizsga kérdései a NAT általános iskolai tananyagára, követelmény- rendszerére, valamint az iskolánk pedagógiai programjában meghatározott és a jelen tájékoztatóban nyilvánosságra hozott követelményekre épülnek. A vizsga részei:

1.      Ismerkedő beszélgetés

2.      Ismeretlen szöveg olvasása és értelmezése

3.      A választott osztály profiljának megfelelő tantárgyi beszélgetés

 

természet- tudományi osztály (0001):

emelt szintű matematika profil (0003):

emelt szintű történelem profil (0005):

nyelvi

előkészítő angol

/középhaladó/ (0007):

 

matematika

matematika

történelem

angol nyelv

Tantárgyi szóbeli vizsgák a választott tanulmányi

területen

       

társadalom- tudományi osztály (0002):

emelt szintű természet-

tudományi profil (0004):

emelt szintű angol profil (0006):

nyelvi

előkészítő spanyol /kezdő/

(0008):

 

történelem

választható: matematika, fizika, kémia

vagy biológia2

angol nyelv

angol nyelv

 

 

 

 

 

 

 

1 Az internetről (www.oktatas.hu) letölthető felvételi lapokkal (a Jelentkezési lap eljuttatása iskolánkba, és a Tanulói adatlap beküldése a Felvételi Központba)

2 Kérjük, hogy a tantárgy kiválasztás tényéről az iskolánkba történő Jelentkezési lap 8. Megjegyzés rovatában nyilatkozzon!

 

 

6

ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSI FORMA

4

ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSI FORMA

1+4

ÉVFOLYAMOS NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ

A felvételi vizsga értékelése

A hozzánk jelentkezők felvételi pontszámát az alábbiak szerint állapítjuk meg:

-       az általános iskolai (előző év végi, ill. az adott tanév félévi) közismereti tantárgyak osztályzatai           (max.                                                           50 pont)

-       az írásbeli vizsga eredményei                (max.   100 pont)

-       a szóbeli vizsga eredménye                   (max.     50 pont)

(Összesen: 200 pont)

A felvételi jegyzék (a

felvehetők rangsorának) megtekintése

2019. március 18-án (hétfő) a portával szemközti hirdetőtáblán valamint az iskola honlapján tesszük közzé. Erről külön értesítést nem küldünk!

Írásbeli értesítés a felvételi eredményről

A Felvételi Központ visszajelzése után értesítjük a tanulókat a felvételi eredményről.

Az értesítéseket 2019. április 30-ig adjuk postára.

A FELVÉTELI VIZSGA RENDSZERE, TOVÁBBI TUDNIVALÓK

 

 

 

 

 

A központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezési lap gimnáziumunk portájáról elvihető, vagy letölthető a http://www.oktatas.hu weboldal Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2019/2020. tanév) menüpont alatt a Tájékoztató levelek a központi írásbeli vizsgákról/Tájékoztató szülők és diákok számára… című dokumentum letöltésével, melynek 1. számú mellékletét képezi a „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP”. Ez a jelentkezési lap csak a központi írásbeli vizsgára vonatkozik!

Kinyomtatás és kitöltés után a központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezési lapot abba a középiskolába kell benyújtani, ahol a tanuló a központi írásbeli vizsgát szeretné írni.

Határidő: 2018. december 7. (péntek) 15.00 óra

Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet központi írásbeli vizsgára. A tanuló teljesítményének megítélését a központi írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja. A teljesítményét tartalmazó Értékelő lapot vagy másolatát bármelyik általa választott középiskolába elviheti.

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális eljárási szabályok a középfokú felvételi eljárás szempontjából a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 25. pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű, illetve az Nkt. 4. § 3. pontjában meghatározott beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókra (jelen tájékoztatóban, a továbbiakban együttesen SNI tanulók) vonatkoznak.

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni az írásbeliztető intézményben. A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. A

 

kérelmet a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a szülőhöz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozik.

A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók az írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehetnek jogosultak:

 • időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben megnövelhető),
 • az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során),
 • a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be).

Az írásbeli időpontja: 2019. január 19. (szombat) 10:00 óra

Megjelenés: 9:30 órakor.

Az írásbeli vizsga terembeosztása az írásbeli vizsga napján a bejárattal szemben elhelyezett hirdetőtáblán tekinthető meg. Akik a központi írásbelin előreláthatólag nem tudnak megjelenni, kérem, mielőbb jelezzék iskolánk felé.

Pótló írásbeli felvételi: 2019. január 24. (csütörtök) 14:00 óra

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

A kijavított dolgozatokat:

A 7. évfolyam részére 2019. január 25-én, pénteken lehet megtekinteni 8.00 és 16.00 óra között.

Az eredményről készült értékelő lapot is ekkor vehetik át a jelentkezők.

A 9. évfolyam részére 2019. január 28-án, hétfőn lehet megtekinteni 8.00 és 16.00 óra között. Az eredményről készült értékelő lapot is ekkor vehetik át a jelentkezők.

 

 

Iskolánk a felvételi eljárása során minden hozzánk jelentkező tanulótól kéri a központi írásbeli vizsga megírását magyar nyelvből és matematikából is.

A 4, ill. 1+4 évfolyamos képzéseink iránt érdeklődő nyolcadikosok az általános iskolán keresztül intézik jelentkezésüket. (Az általános iskola 2019. február 18-ig továbbítja iskolánkba a Jelentkezési lapokat.)

A 6 évfolyamos képzési formára is 2019. február 18. hétfőig kell jelentkezni, de ők ezt egyénileg

is intézhetik.

Kérjük, hogy a jelentkezési lapon minden közismereti tantárgy előző év végi és jelen tanév félévi érdemjegyét tüntessék fel. Az érdemjegyek valódiságáért a szülő felelős.

A jelentkezési laphoz csatolni kell – ha nem a gimnáziumunkban írta – a központi írásbeli felvételi vizsga Értékelő lapját vagy annak másolatát, valamint kérjük, hogy mellékeljenek 1 db, a tanuló nevére megcímzett, normál méretű, felbélyegzett postai borítékot.

A szóbeli vizsgára a behívottak névsora és a vizsga időpontja 2019. február 26-án, kedden a portával szembeni hirdetőtáblán, valamint az iskola honlapján tekinthető meg. A szóbeli vizsgára a hozott pontok és az írásbeli eredményének összesítése után, a felvehetők kb. kétszeresét hívjuk be.

A szóbeli vizsga részei és tantárgyai a Részletes, tanulmányi területenkénti tájékoztató

fejezetben található meg!

A szóbeli vizsgabizottság előtt zajlik, melynek tagjai szaktanárok.

A szóbeli vizsgára hozni kell: ellenőrző könyvet, magyar irodalom és nyelvtan, történelem, kémia, biológia, valamint matematika füzetet. Az esetleges versenyeredmények igazolását is örömmel fogadjuk.

Az iskola a felvételi jegyzéket (a felvehetők ideiglenes rangsorát) 2019. március 18-án, hétfőn a portával szemközti hirdetőtáblán, valamint az iskola honlapján teszi közzé, erről külön értesítést nem küld.

Ez a rangsor eredményeik alapján állítja sorba a felvételizőket és jelöli meg felvehetőnek, vagy

elutasítottnak a tanulót. Pontegyenlőség esetén előnyt élveznek:

 • a II. kerületiek
 • az iskolánkba járó vagy korábban itt végzett tanulók testvérei
 • azok a tanulók, akik tanulmányi versenyeken elért eredményeik igazolását mellékelik a jelentkezési laphoz (kerületi egyéni 1-2-3. helyezés; fővárosi vagy országos egyéni 1-10. helyezés)
 • hátrányos helyzetű tanulók

A Felvételi Központ csak a felvehetőnek minősített tanulókból jelöli ki a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnáziumba felvetteket az adatlapon megjelölt iskolák sorrendjében.

A Felvételi Központ visszajelzése után írásban értesítjük a tanulókat és iskolájukat a felvételi eredményről.

Az értesítéseket 2019. április 30-ig adjuk postára.

RÉSZLETES, TANULMÁNYI TERÜLETENKÉNTI TÁJÉKOZTATÓ (AZ ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATBAN ÉS AZ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓKBAN SZEREPLŐ

INFORMÁCIÓK KIEGÉSZÍTÉSE)

 

I.

6 évfolyamos gimnáziumi osztály

(a tanulmányi terület kódja: 0001, ill. 0002)

 

1.) Természettudományi osztály                                        tanulmányi terület kódja: 0001

Tervezett létszám: 30 fő

Azoknak a diákoknak a jelentkezését várjuk, akik különösen nagy érdeklődést mutatnak a természettudományok iránt és jövőjüket orvosi, biológus, műszaki, természettudományos tanári pályán képzelik el.

7-9. osztályban minden tanuló magasabb óraszámban tanulja a matematikát, biológiát és a fizikát. A tanulók a 7. osztályban a matematika mellett a fizikát és kémiát, míg 8. osztályban a biológiát bontott csoportban tanulják.

C:\Users\dimo\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.gif2.) Társadalomtudományi osztály                                     tanulmányi terület kódja: 0002

Tervezett létszám: 30 fő

Ebbe az osztályba azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem iránt különös érdeklődést tanúsítanak. Szeretnek olvasni, szívesen elmélyednek egy-egy történelmi korszak, irodalmi mű tanulmányozásában.

Pályájukat elsősorban humán műveltség birtokában jogi, bölcsész, újságírói, kommunikációs, humán szakos pedagógus területen képzelik el.

Az ide jelentkező tanulók magasabb óraszámban tanulnak magyar nyelvet és irodalmat, valamint történelmet.

Idegen nyelvek oktatása

Mindkét osztályban az első idegen nyelv 7. osztálytól az angol nyelv (heti 3 óra). A második idegen nyelv oktatását 8. osztálytól kezdjük el heti 3 órában. Három nyelv (német, olasz, francia) közül választhatnak tanulóink sorrend felállításával, de a végső beosztást iskolánk végzi el.

 

A szóbeli vizsga részei:

 • ismeretlen szöveg olvasása és értelmezése, ismerkedő beszélgetés
 • a választott osztály profiljának megfelelő tantárgyból tett vizsga:
  • természettudományi osztály (0001): matematika
  • társadalomtudományi osztály (0002): történelem

 

A tantárgyi szóbeli vizsgák tartalma:

 • matematika: feladatmegoldás
 • történelem: történelmi forrásokhoz (kép, térkép, forrás szemelvény) kapcsolódó feladatok megoldásával egy-egy korszak, esemény vagy személy jellemzése

 

II.

4 évfolyamos gimnáziumi osztályok

(a tanulmányi terület kódja: 0003, 0004, 0005, ill. 0006)

Tervezett létszám: 32 – 32 fő

Az osztályok csoportjainak profiljai:

I.1.) reál fél osztály (emelt szintű matematika)                  tanulmányi terület kódja: 0003

Heti óraszám matematikából 6 óra.

Ebbe a csoportba a jó logikai készséggel rendelkező, reál érdeklődésű tanulókat várjuk.

Ez a profil hagyományosan jó bejutási lehetőséget biztosít a műszaki és gazdasági pályákra készülőknek, de megkönnyíti a felvételi felkészülést azoknak is, akik olyan felsőoktatási intézmény iránt érdeklődnek, ahol a matematika alapozó tantárgy.

A heti 6 matematika óra az alapok biztos elsajátításán túl a tudás elmélyítésére és a versenyekre való felkészülésre is lehetőséget nyújt.

I.2.) reál fél osztály (emelt szintű természettudományi)     tanulmányi terület kódja: 0004

Heti óraszám 9. osztályban biológiából 2 és kémiából 3 óra, 10. osztályban fizikából 3 és

kémiából 3 óra.

Ebbe a csoportba a természettudományokat kedvelő, reál érdeklődésű tanulókat várjuk.

Ez a profil hagyományosan jó bejutási lehetőséget biztosít az orvosi, biomérnöki és környezetvédelmi pályákra készülőknek, de megkönnyíti a felvételi felkészülést azoknak is, akik olyan felsőoktatási intézmény iránt érdeklődnek, ahol a biológia, kémia az alapozó tantárgy.

II.1.) humán fél osztály (emelt szintű történelem)             tanulmányi terület kódja: 0005

Heti óraszám történelemből 4 óra.

Humán érdeklődésű, e területen továbbtanulni szándékozó, olvasni szerető tanulók jelentkezését várjuk. Mindazoknak ajánljuk, akik a jogi, közgazdasági, bölcsészettudományi egyetemen kívánnak továbbtanulni.

II.2.) humán fél osztály (emelt szintű angol nyelv)            tanulmányi terület kódja: 0006

Heti óraszám angol nyelvből 5 óra.

Humán érdeklődésű, e területen továbbtanulni szándékozó, a nyelveket szerető tanulók jelentkezését várjuk. Mindazoknak ajánljuk, akik a bölcsészettudományi egyetemen kívánnak továbbtanulni, vagy akik még nem döntötték el, hogy milyen irányban szeretnének továbbtanulni.

Idegen nyelvek oktatása

Mindkét osztályban az első idegen nyelv az angol nyelv (heti 3 óra). A második idegen nyelvet (heti 3 óra) a tanulók három nyelv (német, olasz, francia) közül választhatnak sorrend felállításával, de a végső beosztást iskolánk végzi el.

A szóbeli vizsga részei:

 • ismeretlen szöveg olvasása és értelmezése, ismerkedő beszélgetés
 • a választott osztály profiljának megfelelő tantárgyból feladatmegoldás:
  • matematika profil esetén (0003) a matematika tantárgy
  • természettudományi profil esetén (0004) a matematika vagy fizika vagy kémia vagy

biológia tantárgy3

 • történelem profil esetén (0005): a történelem tantárgy
 • angol profil esetén (0006) az angol nyelv tantárgy

A tantárgyi szóbeli vizsgák tartalma:

 • matematika: feladatmegoldás
 • történelem: történelmi forrásokhoz (kép, térkép, forrás szemelvény) kapcsolódó feladatok megoldásával egy-egy korszak, esemény vagy személy jellemzése
 • biológia, fizika és kémia: játékos feladatok

 

3 Kérjük, hogy a tantárgy kiválasztás tényéről az iskolánkba történő Jelentkezési lap 8. Megjegyzés rovatában

 

III.

1+4 évfolyamos gimnáziumi osztály

(a tanulmányi terület kódja: 007, ill. 008)

Tervezett létszám: 32 fő

Az osztályban az első évben heti 18 órában intenzív nyelvi felkészítést és heti 4 órában informatikai ismereteket nyújtunk, mely lehetőséget biztosít az ECDL vizsgarendszer követelményeinek teljesítéséhez.

Idegen nyelvből két részre osztjuk az osztályt.

1.) fél osztály haladó szintű angol (heti 15 óra)                  tanulmányi terület kódja: 0007

A tanulók második idegen nyelvként a német nyelvet tanulják heti 3 órában.

2.) fél osztály kezdő spanyol (heti 15 óra)                          tanulmányi terület kódja: 0008

A tanulók második idegen nyelvként a (középhaladó) angol nyelvet tanulják heti 3 órában.

 

Az osztályban az idegen nyelvek tanulásán kívül képességfejlesztés történik a következő órák keretében:

Magyar                             1,5 óra/hét

Informatika                          4 óra/hét

Matematika                       1,5 óra/hét

Testnevelés                          5 óra/hét

Osztályfőnöki                      1 óra/hét

Szóbeli vizsga részei:

 • ismeretlen szöveg olvasása és értelmezése, ismerkedő beszélgetés
 • tantárgyi elbeszélgetés

A tantárgyi elbeszélgetés részei és tartalma angol nyelvből:

 • rövid beszélgetés
 • angol nyelvű szöveg olvasása, a szöveg forrásának felismerése (pl. email, weboldal, teásdoboz, bemutatkozó levél stb.) és értelmezése kérdések alapján
 • a szövegből kivett mondat kiegészítése, átalakítása szóbeli instrukciók alapján
 • képleírás és képről való beszélgetés önállóan és kérdések alapján

Ha a tanuló a nyelvi előkészítő osztály mellett négy évfolyamos gimnáziumi osztályt is megjelöl, akkor az adott tanulmányi terület(ek)hez kapcsolódó tantárgyi elbeszélgetésen is részt kell vennie.

 

A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait meghatározó jogszabályok:

 • a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • a 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet
 • a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. számú melléklete

Budapest, 2018. szeptember 24.