Tájékoztató
a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium
bejövő osztályainak felvételi eljárásáról
Iskolánk OM kódja: 037775

Letöltése:

https://drive.google.com/file/d/0B9ayT2invsf3ZEZYbFg5X3hTZ3JoSTluaEpYRTNLRUdUZHBv/view?usp=sharing

 

A Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium a 2020/2021-es tanévben öt osztályt indít:

 • két 6 évfolyamos:
 • egy osztály természettudományi (0001‑es kód);
 • egy osztály társadalomtudományi (0002‑es kód)
 • két 4 évfolyamos:
  • egyik osztály reál
   fele emelt szintű matematika profil (0003‑as kód);
   fele emelt szintű természettudományi profil (0004‑es kód),
  • másik osztály humán:
   fele emelt szintű történelem profil (0005-ös kód);
   fele emelt szintű angol profil (0006-os kód)
 • egy 1+4 évfolyamos nyelvi előkészítő:
 • egy osztály angol (0007‑es kód);

 

 Részletekért kattints!

 

2019.


Összefoglaló táblázat a felvételi vizsgával kapcsolatos információkról

KÖZPONTI
ÍRÁSBELI VIZSGA

6
évfolyamos
képzési forma

4
évfolyamos
képzési forma

1+4
évfolyamos
nyelvi előkészítő

Központi írásbeli felvételi vizsga

Az Oktatási Hivatal által egységes követelmények szerint összeállított, központi feladatlap

Az írásbeli vizsgára jelentkezés módja

A kitöltött „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” benyújtása iskolánkba.
Ez csak a központi írásbeli vizsgára való jelentkezés!

Az írásbeli vizsgára jelentkezés határideje

2019. december 6. (péntek) 15.00 óra

Az írásbeli felvételi vizsga időpontja

2020. január 18. (szombat) 10.00 óra
Megjelenés: 9.30

Az írásbeli felvételi vizsga helyszíne

Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium
1025 Budapest, Törökvész út 48-54.

Mért kompetenciák

magyar nyelvi és matematikai kompetenciák

Az írásbeli vizsga időtartama

45 – 45 perc

Felszerelés az írásbeli felvételi vizsgán

Kék vagy fekete tintával író (nem radírozható) toll, vonalzó, körző, szögmérő és (kizárólag rajzok készítéséhez) ceruza, radír.

Egyéb segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

Szükséges iratok

Személyazonosításra alkalmas igazolvány:
diákigazolvány v. személyi igazolvány

Pótló központi írásbeli vizsga időpontja, helyszíne, lehetősége

2020. január 23. (csütörtök) 14.00 óra
Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium
Csak azoknak, akik alapos ok miatt nem tudtak részt venni az előző vizsgán.

Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók kedvezményei az írásbeli felvételi vizsgán

A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához.

Kijavított dolgozatok megtekintése és az Értékelő lapok átvétele

2020. január 24-én (péntek) a 6 évfolyamos képzésre jelentkezők, január 27-én (hétfő) a 4 és 5 évfolyamos képzésre jelentkezők nézhetik meg a kijavított dolgozatokat 8.00‑16.00 óra között a
Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnáziumban

 


SZÓBELI VIZSGA

6
évfolyamos
képzési forma

4
évfolyamos
képzési forma

1+4
évfolyamos
nyelvi előkészítő

Az iskolákba történő jelentkezés módja

Egyénileg[1]

Az általános iskolán keresztül

Az iskolánkba történő jelentkezés határideje

2020. február 19. (szerda)

A jelentkezéshez csatolandó dokumentumok

A központi írásbeli felvételi vizsga Értékelő lapja vagy annak másolata (ha nem az iskolánkban írta)

A szóbeli felvételi vizsgázók névsorának és pontos beosztásának megtekintése

2020. február 26-án, (szerda) a portával szembeni iskolai hirdetőtáblán, valamint az iskola honlapján lehet megtekinteni

A szóbeli felvételi vizsga időpontja

2020. március 2. (hétfő) 8.00-17.00

További időpontok azoknak, akik nem tudtak részt venni az első vizsganapon: 2020. március 5, ill. március 9. 14.30 órától

A szóbeli vizsga csak előzetesen (február 28. péntek 12 óráig), írásban benyújtott kérelemre nyilvános.

A szóbeli felvételi vizsga helyszíne

Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium

1025 Budapest, Törökvész út 48-54.

Szóbeli felvételi vizsga követelményei

A vizsga kérdései a NAT általános iskolai tananyagára, követelmény­rendszerére, valamint az iskolánk pedagógiai programjában meghatározott és a jelen tájékoztatóban nyilvánosságra hozott követelményekre épülnek. A vizsga részei:

1.       Ismerkedő beszélgetés

2.       Ismeretlen szöveg olvasása és értelmezése

3.       A választott osztály profiljának megfelelő tantárgyi vizsga

Tantárgyi szóbeli vizsgák a választott tanulmányi területen

természet­tudományi osztály (0001):

matematika

emelt szintű matematika profil (0003):

 

matematika

emelt szintű történelem profil (0005):

 

történelem

nyelvi előkészítő angol /középhaladó/ (0007):

angol nyelv

társadalom­tudományi osztály (0002):

történelem

emelt szintű természet­tudományi profil (0004):

választható: matematika, fizika, kémia vagy biológia[2]

emelt szintű angol profil (0006):

 

angol nyelv

 

 


 

6
évfolyamos
képzési forma

4
évfolyamos
képzési forma

1+4
évfolyamos
nyelvi előkészítő

A felvételi vizsga értékelése

A hozzánk jelentkezők felvételi pontszámát az alábbiak szerint állapítjuk meg:

-        az általános iskolai (előző év végi, ill. az adott tanév félévi)
közismereti tantárgyak osztályzatai       (max.     50 pont)

-        az írásbeli vizsga eredményei               (max.   100 pont)

-        a szóbeli vizsga eredménye                  (max.     50 pont)

                                                           (Összesen: 200 pont)

A felvételi jegyzék (a felvehetők rangsorának) megtekintése

2020. március 16‑án (hétfő) a portával szemközti hirdetőtáblán valamint az iskola honlapján tesszük közzé. Erről külön értesítést nem küldünk!

Írásbeli értesítés a felvételi eredményről

A Felvételi Központ visszajelzése után értesítjük a tanulókat a felvételi eredményről.

Az értesítéseket 2020. április 30‑ig adjuk postára.

A felvételi vizsga rendszere, további tudnivalók

Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára

A központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezési lap gimnáziumunk portájáról elvihető, vagy letölthető a http://www.oktatas.hu weboldal Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2020/2021. tanév) menüpont alatt a Tájékoztató levelek a központi írásbeli vizsgákról/Tájékoztató szülők és diákok számára… című dokumentum letöltésével, melynek 1. számú mellékletét képezi a „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP”. Ez a jelentkezési lap csak a központi írásbeli vizsgára vonatkozik!

Kinyomtatás és kitöltés után a központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezési lapot abba a középiskolába kell benyújtani, ahol a tanuló a központi írásbeli vizsgát szeretné írni.

Határidő: 2019. december 6. (péntek) 15.00 óra

Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet központi írásbeli vizsgára. A tanuló teljesítményének megítélését a központi írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja. A teljesítményét tartalmazó Értékelő lapot vagy másolatát bármelyik általa választott középiskolába elviheti.

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális eljárási szabályok a középfokú felvételi eljárás szempontjából a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 25. pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű, illetve az Nkt. 4. § 3. pontjában meghatározott beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókra (jelen tájékoztatóban, a továbbiakban együttesen SNI tanulók) vonatkoznak.

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni az írásbeliztető intézményben. A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. A kérelmet a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a szülőhöz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozik.

A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók az írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehetnek jogosultak:

 • időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben megnövelhető),
 • az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során),
 • a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be).

Az írásbeli időpontja: 2020. január 18. (szombat) 10:00 óra

Megjelenés: 9:30 órakor.

Az írásbeli vizsga terembeosztása az írásbeli vizsga napján a bejárattal szemben elhelyezett hirdetőtáblán tekinthető meg. Akik a központi írásbelin előreláthatólag nem tudnak megjelenni, kérem, mielőbb jelezzék iskolánk felé.

Pótló írásbeli felvételi: 2020. január 23. (csütörtök) 14:00 óra

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

 1. január 24-én (péntek) a 6 évfolyamos képzésre jelentkezők, január 27-én (hétfő) a 4 és 5 évfolyamos képzésre jelentkezők nézhetik meg a kijavított dolgozatokat 8.00‑16.00 óra között a
  Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnáziumban.

Az eredményről készült értékelő lapot is ekkor vehetik át a jelentkezők.


Jelentkezés iskolánkba

Iskolánk a felvételi eljárása során minden hozzánk jelentkező tanulótól kéri a központi írásbeli vizsga megírását magyar nyelvből és matematikából is.

A 4, ill. 1+4 évfolyamos képzéseink iránt érdeklődő nyolcadikosok az általános iskolán keresztül intézik jelentkezésüket. (Az általános iskola 2020. február 19‑ig továbbítja iskolánkba a Jelentkezési lapokat.)

A 6 évfolyamos képzési formára is 2020. február 19. szerdáig kell jelentkezni, de ők ezt csak egyénileg intézhetik. A jelentkezést a központilag kiadott jelentkezési lapon közvetlenül kell beküldeniük gimnáziumunk részére, mellyel egyidejűleg a tanulói adatlapot közvetlenül meg kell küldeniük a Felvételi Központnak (9001 Győr, Pf. 694).

Kérjük, hogy a jelentkezési lapon minden közismereti tantárgy előző év végi és jelen tanév félévi érdemjegyét tüntessék fel. Az érdemjegyek valódiságáért a szülő felelős.

A jelentkezési laphoz csatolni kell – ha nem a gimnáziumunkban írta – a központi írásbeli felvételi vizsga Értékelő lapját vagy annak másolatát, valamint kérjük, hogy mellékeljenek 1 db, a tanuló nevére megcímzett, normál méretű, felbélyegzett postai borítékot.

A szóbeli vizsgázók névsora és a vizsga időpontja 2020. február 26-án, szerdán a portával szembeni hirdetőtáblán, valamint az iskola honlapján tekinthető meg. A szóbeli vizsgára a hozott pontok és az írásbeli eredményének összesítése után, a felvehetők kb. kétszeresét hívjuk be.

A szóbeli vizsga részei és tantárgyai a Részletes, tanulmányi területenkénti tájékoztató fejezetben található meg!

A szóbeli vizsgabizottság előtt zajlik, melynek tagjai szaktanárok.

A szóbeli vizsgára hozni kell: ellenőrző könyvet, magyar irodalom és nyelvtan, történelem, kémia, biológia, valamint matematika füzetet. Az esetleges versenyeredmények igazolását is örömmel fogadjuk.

Az iskola a felvételi jegyzéket (a felvehetők ideiglenes rangsorát) 2020. március 16‑án, hétfőn a portával szemközti hirdetőtáblán, valamint az iskola honlapján teszi közzé, erről külön értesítést nem küld.

Ez a rangsor eredményeik alapján állítja sorba a felvételizőket és jelöli meg felvehetőnek, vagy elutasítottnak a tanulót. Pontegyenlőség esetén előnyt élveznek:

 • hátrányos helyzetű tanulók
 • a II. kerületiek
 • az iskolánkba járó vagy korábban itt végzett tanulók testvérei, gyermekei
 • azok a tanulók, akik tanulmányi versenyeken elért eredményeik igazolását mellékelik a jelentkezési laphoz (fővárosi vagy országos egyéni 1‑10. helyezés; kerületi egyéni 1‑2‑3. helyezés)

A Felvételi Központ csak a felvehetőnek minősített tanulókból jelöli ki a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnáziumba felvetteket az adatlapon megjelölt iskolák sorrendjében.

A Felvételi Központ visszajelzése után írásban értesítjük a tanulókat és iskolájukat a felvételi eredményről.

Az értesítéseket 2020. április 30‑ig adjuk postára.


Részletes, tanulmányi területenkénti tájékoztató
(Az összefoglaló táblázatban és az általános tudnivalókban szereplő információk kiegészítése)

 

 

I.

6 évfolyamos gimnáziumi osztály
(a tanulmányi terület kódja: 0001, ill. 0002)

1.) Természettudományi osztály                                               tanulmányi terület kódja: 0001

Tervezett létszám: 30 fő

Azoknak a diákoknak a jelentkezését várjuk, akik különösen nagy érdeklődést mutatnak a természettudományok iránt és jövőjüket orvosi, biológus, műszaki, természet­tudományos tanári pályán képzelik el.

7‑9. osztályban minden tanuló magasabb óraszámban tanulja a matematikát, biológiát és a fizikát. A tanulók a 7. osztályban a matematika mellett a fizikát és kémiát, míg 8. osztályban a biológiát bontott csoportban tanulják.

2.) Társadalomtudományi osztály                                            tanulmányi terület kódja: 0002

Tervezett létszám: 30 fő

Ebbe az osztályba azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem iránt különös érdeklődést tanúsítanak. Szeretnek olvasni, szívesen elmélyednek egy-egy történelmi korszak, irodalmi mű tanulmányozásában.

Pályájukat elsősorban humán műveltség birtokában jogi, bölcsész, újságírói, kommunikációs, humán szakos pedagógus területen képzelik el.

Az ide jelentkező tanulók magasabb óraszámban tanulnak magyar nyelvet és irodalmat, valamint történelmet.

Idegen nyelvek oktatása

Mindkét osztályban az első idegen nyelv 7. osztálytól az angol nyelv (heti 3 óra). A második idegen nyelv oktatását 8. osztálytól kezdjük el heti 3 órában. Négy nyelv (német, olasz, francia, spanyol) közül választhatnak tanulóink sorrend felállításával, de a végső beosztást iskolánk végzi el.

A szóbeli vizsga részei:

 • ismeretlen szöveg olvasása és értelmezése, ismerkedő beszélgetés
 • a választott osztály profiljának megfelelő tantárgyból tett vizsga:
  • természettudományi osztály (0001): matematika
  • társadalomtudományi osztály (0002): történelem

A tantárgyi szóbeli vizsgák tartalma:

 • matematika: feladatmegoldás
 • történelem: történelmi forrásokhoz (kép, térkép, forrás szemelvény) kapcsolódó feladatok megoldásával egy-egy korszak, esemény vagy személy jellemzése


II.

4 évfolyamos gimnáziumi osztályok
(a tanulmányi terület kódja: 0003, 0004, 0005, ill. 0006)

Tervezett létszám: 32 – 32 fő

Az osztályok csoportjainak profiljai:

I.1.) reál fél osztály (emelt szintű matematika)                     tanulmányi terület kódja: 0003

Heti óraszám matematikából 6 óra.

Ebbe a csoportba a jó logikai készséggel rendelkező, reál érdeklődésű tanulókat várjuk.

Ez a profil hagyományosan jó bejutási lehetőséget biztosít a műszaki és gazdasági pályákra készülőknek, de megkönnyíti a felvételi felkészülést azoknak is, akik olyan felsőoktatási intézmény iránt érdeklődnek, ahol a matematika alapozó tantárgy.

A heti 6 matematika óra az alapok biztos elsajátításán túl a tudás elmélyítésére és a versenyekre való felkészülésre is lehetőséget nyújt.

I.2.) reál fél osztály (emelt szintű természettudományi)      tanulmányi terület kódja: 0004

Heti óraszám 9. osztályban biológiából 2 és kémiából 3 óra, 10. osztályban fizikából 3 és kémiából 3 óra.

Ebbe a csoportba a természettudományokat kedvelő, reál érdeklődésű tanulókat várjuk.

Ez a profil hagyományosan jó bejutási lehetőséget biztosít az orvosi, biomérnöki és környezetvédelmi pályákra készülőknek, de megkönnyíti a felvételi felkészülést azoknak is, akik olyan felsőoktatási intézmény iránt érdeklődnek, ahol a biológia, kémia az alapozó tantárgy.

II.1.) humán fél osztály (emelt szintű történelem)                tanulmányi terület kódja: 0005

Heti óraszám történelemből 4 óra.

Humán érdeklődésű, e területen továbbtanulni szándékozó, olvasni szerető tanulók jelentkezését várjuk. Mindazoknak ajánljuk, akik a jogi, közgazdasági, bölcsészet­tudományi egyetemen kívánnak továbbtanulni.

II.2.) humán fél osztály (emelt szintű angol nyelv)               tanulmányi terület kódja: 0006

Heti óraszám angol nyelvből 5 óra.

Humán érdeklődésű, e területen továbbtanulni szándékozó, a nyelveket szerető tanulók jelentkezését várjuk. Mindazoknak ajánljuk, akik a bölcsészet­tudományi egyetemen kívánnak továbbtanulni, vagy akik még nem döntötték el, hogy milyen irányban szeretnének továbbtanulni.

Idegen nyelvek oktatása

Mindkét osztályban az első idegen nyelv az angol nyelv (heti 3 óra). A második idegen nyelvet (heti 3 óra) a tanulók három nyelv (német, olasz, francia) közül választhatnak sorrend felállításával, de a végső beosztást iskolánk végzi el.

A szóbeli vizsga részei:

 • ismeretlen szöveg olvasása és értelmezése, ismerkedő beszélgetés
 • a választott osztály profiljának megfelelő tantárgyból feladatmegoldás:
  • matematika profil esetén (0003) a matematika tantárgy
  • természettudományi profil esetén (0004) a matematika vagy fizika vagy kémia vagy biológia tantárgy[3]
  • történelem profil esetén (0005): a történelem tantárgy
  • angol profil esetén (0006) az angol nyelv tantárgy

A tantárgyi szóbeli vizsgák tartalma:

 • matematika: feladatmegoldás
 • történelem: történelmi forrásokhoz (kép, térkép, forrás szemelvény) kapcsolódó feladatok megoldásával egy-egy korszak, esemény vagy személy jellemzése
 • biológia, fizika és kémia: játékos feladatok


III.

1+4 évfolyamos gimnáziumi osztály
(a tanulmányi terület kódja: 0007)

Tervezett létszám: 32 fő                                                                   tanulmányi terület kódja: 0007

Az osztályban az első évben heti 19 órában intenzív nyelvi felkészítést (13 óra angol nyelv és 6 óra a második idegen nyelv) és heti 4 órában informatikai ismereteket nyújtunk, mely lehetőséget biztosít az ECDL vizsgarendszer követelményeinek teljesítéséhez.

A második idegen nyelv választásnál német (kezdő) vagy spanyol (kezdő) nyelvet választhatnak sorrend felállításával a tanulók, de a végső beosztást iskolánk végzi el.

Angol nyelvből tudásszint alapján két részre osztjuk az osztályt.

Az osztályban az idegen nyelvek tanulásán kívül képességfejlesztés történik a következő órák keretében:

Magyar                                 2 óra/hét

Kommunikáció                    1 óra/hét

Informatika                          4 óra/hét

Matematika                          2 óra/hét

Testnevelés                          5 óra/hét

Osztályfőnöki                      1 óra/hét

Szóbeli vizsga részei:

 • ismeretlen szöveg olvasása és értelmezése, ismerkedő beszélgetés
 • tantárgyi vizsga

A tantárgyi vizsga részei és tartalma angol nyelvből:

 • rövid beszélgetés
 • angol nyelvű szöveg olvasása, a szöveg forrásának felismerése (pl. email, weboldal, teásdoboz, bemutatkozó levél stb.) és értelmezése kérdések alapján
 • a szövegből kivett mondat kiegészítése, átalakítása szóbeli instrukciók alapján
 • képleírás és képről való beszélgetés önállóan és kérdések alapján

Ha a tanuló a nyelvi előkészítő osztály mellett négy évfolyamos gimnáziumi osztályt is megjelöl, akkor az adott tanulmányi terület(ek)hez kapcsolódó tantárgyi vizsgán is részt kell vennie.

A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait meghatározó jogszabályok:

 • a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • a 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet
 • a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. számú melléklete

 

Budapest, 2019. szeptember 30.

 

[1] Az internetről (www.oktatas.hu) letölthető felvételi lapokkal (a Jelentkezési lap eljuttatása iskolánkba, és a Tanulói adatlap beküldése a Felvételi Központba)

[2] Kérjük, hogy a tantárgy kiválasztás tényéről az iskolánkba történő Jelentkezési lap 8. Megjegyzés rovatában nyilatkozzon!

[3] Kérjük, hogy a tantárgy kiválasztás tényéről az iskolánkba történő Jelentkezési lap 8. Megjegyzés rovatában nyilatkozzon!