Tájékoztatom a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnáziumba felvett végzős általános iskolai tanulókat és szüleiket, hogy a 10/2020. (V.29.) EMMI határozat alapján iskolánkban a beiratkozásra 2020. június 23-án, kedden kerül sor.

A beiratkozás módja: a felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján személyesen vagy elektronikus úton.

Személyesen a fenti napon 9-12 óráig az intézményében, Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnáziumban (1025 Budapest, Törökvész út 48-54).

Elektronikusan a KRÉTA e-Ügyintézés felületén 2020. június 15-től 2020. június 22-ig („Beiratkozás középfokú intézménybe”).

A személyes beiratkozáskor az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek magukkal hozni:

- az általános iskolai bizonyítványt,

- fénymásolatokat: a személyi igazolványról, lakcímkártyáról, TAJ kártyáról, születési anyakönyvi kivonatról és a védőoltásokról (amennyiben azt még nem küldte el),

- a diákigazolvány igényléséhez az Okmányiroda által kiállított NEK adatlapot (későbbi időpontban is benyújtható az intézmény titkárságán),

- a Pedagógiai Szakszolgálat vagy a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiállított szakvéleményt, amennyiben a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd illetve sajátos nevelési igényű (amennyiben azt még nem küldte el).

Tájékoztatom a tisztelt Szülőket, amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdésük merül fel, úgy a beiratkozást megelőzően telefonon: +36/1/394-4965 vagy e-mailben: moricz.naplo11@gmail.com érdeklődjenek az iskola titkárságán.

Budapest, 2020. június 9.

Farkas Barnabásné

intézményvezető