A 2020. május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai

Vizsgatárgy Részletes vizsgakövetelmények A vizsga leírása
Informatika informatika_vk.pdf informatika_vl.pdf

 https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/informatika_vk.pdf

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/informatika_vl.pdf